zoeken in deze site
links per onderwerp

01|07|13

Bureau Jeugdzorg: baby vondeling


Dinsdag 18 juni werd rond 6 uur in de ochtend een baby gevonden in een plantsoen in de wijk Maasniel, Roermond. Hij was te vondeling gelegd. De jongen was slechts gewikkeld in een handdoek. Gelukkig bleek bij onderzoek in het ziekenhuis dat de jongen gezond is.

Een baby te vondeling leggen komt gemiddeld een keer per jaar voor in Nederland. Hier is dus sprake van een zeer bijzondere situatie.

Bureau Jeugdzorg Limburg is heel erg tevreden over de samenwerking tussen alle betrokken partijen zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de gemeente, het ziekenhuis en de politie.

Ieder heeft een eigen rol. De politie zoekt de biologische ouder. De gemeente zorgt voor de aangifte van de baby en bedenkt een naam.  De Raad voor de Kinderbescherming vraagt een tijdelijke voogdijmaatregel aan bij de kinderrechter omdat er geen ouders bekend zijn. De kinderrechter spreekt die maatregel uit en Bureau Jeugdzorg Limburg wordt gevraagd de tijdelijke voogdij op zich te nemen. Dat betekent dat Bureau Jeugdzorg verantwoordelijk is voor deze baby.

De voogd van Bureau Jeugdzorg is meteen aan de slag gegaan met het zoeken en vinden van een pleeggezin (daarvoor is Rubicon-Jeugdzorg ingeschakeld). Ook heeft de voogd de eerste babykleertjes gekocht en op haar initiatief wordt er een ‘boek’ gemaakt met knipsels en foto’s over deze eerste tijd. Dan heeft de jongen in de toekomst een ‘herinnering’, mocht hij daar behoefte aan hebben. Onze aandacht gaat volledig uit naar het welzijn van deze jongen.

Vrijdag 21 juni is de jongen, wiens naam niet bekend wordt gemaakt, in een pleeggezin opgevangen.  Dit is tijdelijk. De Raad voor de Kinderbescherming gebruikt de komende weken (periode van maximaal 3 maanden; duur van tijdelijke voogdij) om te onderzoeken wat de beste oplossing voor de jongen is. Dit kan zijn dat de jongen in een gezin geplaatst wordt dat hem misschien kan adopteren. Het kan ook zo zijn dat, als de biologische ouder(s) zich meldt, uiteindelijk gezinshereniging een optie is.

Belangrijk voor nu is dat de jongen rust krijgt en dat zijn anonimiteit gewaarborgd wordt.

BJZ limburg